BELBİS Nedir?


İhtiyaç duyan belediyelerin,

Mali - idari iş ve işlemlerini takip edilebileceği,

Güvenli ve hızlı işlem yapabileceği,

Modüler yapıda ve Web tabanlı,

2011 yılında başlatılan, TBB bilişim projesidir.

belbis-katalogbelbis-katalog-2

Temel Özellikler

  • Merkezi yapı
  • Web Tabanlı
  • Platform bağımsız, Açık Kaynak Kodlu, çok katmanlı
  • Veritabanı bağımsız çalışabilen yapı
  • Diğer devlet kurumları ile Entegre altyapı
  • Tek otomasyon ile toplam kalite yönetimi

Yasal Dayanak

5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu

Belediyelerin gelişmesine yardımcı olmak, personeli eğitmek, rehberlik etmek, belediyeler arasında yardımlaşma ve işbirliğini, teknik ve idarî deneyim bilgi değişimini teşvik etmek, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaşmasına yardım etmek. (Md.20)

Türkiye Belediyeler Birliği Tüzüğü

Belediyelerde bilişim teknolojilerinin kullanımı ve yaygınlaştırılması ile e-belediyeciliğin gelişmesine destek olmak. (Md. 7)

Faydaları

  • Donanım, yazılım ve destek masraflarını ortadan kaldırmaktadır
  • Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak veriler için entegrasyonlar sağlanmaktadır
  • Yazılım kullanım eğitim ile birlikte mevzuat bilgisi de paylaşılmaktadır
  • Üyelerine Ücretsiz kullanım hakkı sunmaktadır

AMAÇ

Merkezi (standart) bir uygulama

Bilgilerin etkili bir şekilde değerlendirilmesi

Personele Uygulamalı Eğitim Verilmesi

Hizmetlerin hızlı sunulmasına yardımcı olmak


BELBİS Tanıtım Videosu

Belbis olarak, siz değerli belediyelerimizin, yazılım ihtiyaçları göz önünde bulunudurularak, bütün otomasyon ihtiyaçlarınız için tek bir ürün geliştirdik.

HABERLER


20 Eylül 2018

Afyonkarahisar Seydiler Belediyesi Belbis Ailesine katıldı.

Birliğimiz tarafından belediyelerin merkezi bir uygulama ile bilgilerini etkili bir şekilde yönetmesi ve hizmetlerini hızlı sunabilmesi amacıyla hazırlanan ve belediyelerimize ücretsiz sunulan Belediye Yönetim Bilgi Sistemi […]
20 Eylül 2018

Kırıkkale Delice Belediyesi Belbis Ailesine katıldı.

Birliğimiz tarafından belediyelerin merkezi bir uygulama ile bilgilerini etkili bir şekilde yönetmesi ve hizmetlerini hızlı sunabilmesi amacıyla hazırlanan ve belediyelerimize ücretsiz sunulan Belediye Yönetim Bilgi Sistemi […]

Belediyelerimiz